Kurum Politikalarımız
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Pakten Sağlık Ürünleri A.Ş olarak;
En değerli varlığımızın çalışanlarımız olduğu bilinciyle, yasal ve insani standartlar çerçevesinde tüm personele sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak, risk analizleri yaparak risklerin önceden belirlenmesini, gerekli önlemlerinin alınması ve risk düzeyinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

AYRIMCILIK POLİTİKASI

Pakten Sağlık Ürünleri A.Ş olarak;
Tüm çalışanlarımıza eşit davranmayı ilke edindiğimiz gibi çalışanlarında kendi aralarında herhangi bir şekilde ırk, cinsiyet, milliyet ve siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılık yapmamaları için gereken tüm şartları hazırladığımızı beyan ederiz

 
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Pakten Sağlık Ürünleri A.Ş olarak;
Endüstrinin ve sanayinin hızla geliştiği dünyamızda, üretimin ve beraberinde tüketiminde artması sonucu doğal kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliğinin çevre ve canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlanması, geri dönüşü mümkün olmayan tahribatları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Pakten Sağlık Ürünleri A.Ş olarak olarak ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına uygun üretim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Pakten Sağlık Ürünleri A.Ş olarak;
Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak, yüksek performansı ödüllendirerek kurum performansının arttırılmasına katkıda bulunmak, kurum kültürü içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanları yöneticilik kadroları için hazırlayarak kurum kültürünü pekiştirmek, sürekli eğitimler ile çalışanların kişisel gelişimini desteklemek ve böylelikle kişilerin işlerini geliştirerek organizasyona sağladıkları katma değeri arttırmak ve çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon geliştirmektir.

İŞ ETİĞİ KURALLARI VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Pakten Sağlık Ürünleri A.Ş olarak şirketimizde temel ahlaki ve etik değerler şu şekilde belirlenmiştir;

 • Dürüstlük,
 • Hoşgörü,
 • Alçakgönüllülük – Tevazu,
 • Görüşlere ve inançlara saygı,
 • Öncülük,
 • Çalışkanlık,
 • Adalet. 

Bu ahlaki değerler çerçevesinde oluşturulan iş etiği kurallarımızın amacı; Mevcut güven ortamının sürdürülebilir kılınmasını, kalite artışını, müşteri memnuniyetinin artışını, paydaşların memnuniyetinin artışını, çalışanlarının sadakatinin artışını, iş yeri içi ve dışı ilişkilerde güven artması sonucunda kararlarda ve faaliyetlerde bütünselliğin ve etkinliğin arttırılmasını ve sürdürülebilir karlılığın olumlu yönde arttırılmasını sağlamaktır.

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Pakten Sağlık Ürünleri A.Ş adına karşı, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.


KALİTE POLİTİKAMIZ

PAKTEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş olarak üretimimizi uluslararası kalite standartlarında gerçekleştirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye getirmek, ürün ve marka değerlerimizi daima büyütmek şirketimizin hedefidir. Bu hedef doğrultusunda;

 • MARKALAŞMAK
 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK
 • TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP ETMEK
 • İNSANA YATIRIM YAPMAK
 • GÜVENİLİR ve SAYGIN OLMAK 
 • SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ ALARAK GELİŞİMİ SAĞLAMAK 
 • SOSYAL SORUMLULUK, ÇEVRE ve İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİYLE ÇALIŞMAK şirketimizin kalite politikasıdır
 
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi güvenliğine büyük önem veren kurumumuzun temel ilkeleri;
Sağlık ürünleri sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,
Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak,
Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve BGYS’ nin sürdürülebilirliğini sağlamak,
Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır.
Bilgi Güvenliğinin tüm Pakten kurulması ve yürütülmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Komitesi (BGYK) kurulmuştur.
BGYK adına tüm duyurular mail ortamında bgyk@pakten.com adresinde yapılacak olup, tüm mail sistemini kullanan çalışanlar bu adresten gelen duyuruları öncelikle dikkate almak durumundadır.